Sebevyloučení - Zápis na RVO

SEBEVYLOUČENÍ – ZÁPIS NA RVO

Pokud hráč bude požadovat sebevyloučení z účasti na hrách v některé z našich provozoven, může tak od 20.12.2020 učinit pouze sám prostřednictvím žádosti zaslané Ministerstvu financí ČR. Rovněž jsme povinni při každé návštěvě ověřit, zda je hráč uveden v „Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách“ (RVO). Pokud ano, nebude mu povolen vstup do kasina.

Jakožto provozovatelé kasin nejsme oprávněni přijímat jakoukoli jinou formu žádosti o vyloučení.

Žádost o vyloučení nebo žádost o odstranění z RVO může podat hráč sám za sebe nebo prostřednictvím zmocněnce pověřeného ověřenou plnou mocí.

Není tedy umožněno, aby žádaly či navrhovaly zápis do RVO jiné osoby (bez pověření), například příbuzní účastníka na hazardních hrách.

Např.: Pokud má blízká osoba problém s hraním hazardních her a není v RVO zapsána z jiného důvodu, je jedinou možností přesvědčit hráče, aby o zápis požádal dobrovolně sám.

Žádost o provedení zápisu na RVO

Žádost o provedení zápisu Hráče na RVO je k dispozici pouze na webu Ministerstva financí ČR pod následujícím odkazem: https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/zapis-vymaz.

Formulář je pro žadatele k dispozici pouze v českém jazyce a musí být vyplněn online. Na recepci máme však k dispozici přeložené formuláře a členové našeho týmu Vám v případě potřeby rádi pomohou.

Vyhotovenou a staženou žádost je třeba doručit Ministerstvu financí ČR. Žadatel může žádost doručit některým z níže uvedených způsobů:

a) E-mailem- ve formátu PDF, žádost podepíše uznávaným elektronickým podpisem a odešle ji i s případnými přílohami na e-mail: podatelna@mfcr.cz.

b) Poštou – žadatel, případně zmocněnec žadatele, vyplněnou žádost vytiskne a podepíše. Podpis musí být úředně ověřen v ČR. Ověření lze sjednat na pobočkách CzechPOINT na českých poštách, obecním úřadě, nebo prostřednictvím notáře. V případě, že se ověřování provádí mimo Českou republiku, ověření musí být doloženo orgány, které k tomu mají pravomoc, například apostila nebo superlegalizace. Existují určité výjimky pro některé země (včetně Rakouska), pro které apostila není nutná. Žádost doručí na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Žádost o odebrání z RVO:

Odebrání z RVO se provádí stejným způsobem jako žádost o registraci, lze o něj však požádat až po 12 měsících od data původního zápisu RVO.

DŮLEŽITÉ: Registrace v RVO zahrnuje SEBEVYLOUČENÍ ze VŠECH FOREM HAZARDNÍCH HER V ČESKÉ REPUBLICE po dobu minimálně 12 měsíců BEZ MOŽNOSTI ODVOLÁNÍ.

Metodický pokyn MF ČR

Chcete vědět, jaká jsou pravidla zodpovědného hraní nebo zda hrajete bezpečně? Stáhněte si naši Brožuru bezpečného hraní nebo pro více informací můžete navštívit www.hazardni-hrani.cz.